مهندسین تاسیسات مکانیکی
 

آقای مهندس عقیل قاسمی

پایه : 2
رشته موضوع پروانه : تأسیسات مکانیکی
نوع فعاليت / کار : طراحی و نظارت 

 

آقای مهندس رضا  علی تبار

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : تأسیسات مکانیکی
نوع فعاليت / کار : طراحی و نظارت

 
آقای مهندس حسین دلاوری
پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی تأسیسات مکانیکی
نوع فعاليت / کار : فقط نظارت  

 

آقای مهندس محسن  قنبری

پایه : 3
رشته موضوع پروانه :تأسیسات مکانیکی
نوع فعاليت / کار : طراحی و نظارت 
 

آقای مهندس میثم  باقری

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مهندسی تأسیسات مکانیکی
نوع فعاليت / کار : طراحی و نظارت 

 

آقای مهندس عباس نظری

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی تأسیسات مکانیکی
نوع فعاليت / کار : فقط نظارت 

 

آقای مهندس سیدعلی جلالی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی معماری
نوع فعاليت / کار : نظارت وطراحی
 
نوع فعاليت / کار : نظارت
آقای مهندس محمدرضا احمدی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مهندسی تأسیسات مکانیکی
 وطراحی

 
نوع فعاليت / کار : نظارت
آقای مهندس حمید خراسانی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مهندسی تأسیسات مکانیکی

ن


کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان دلیجان می باشد

طراحی و پیاده سازی: شرکت فناوری اطلاعات فرا داده