مهندسین تاسیسات مکانیکی
 

آقای مهندس عقیل قاسمی

پایه : 2
رشته موضوع پروانه : تأسیسات مکانیکی
حدود صلاحیت : طراحی و نظارت 

 

آقای مهندس رضا  علی تبار

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : تأسیسات مکانیکی
حدود صلاحیت : طراحی و نظارت

 
آقای مهندس حسین دلاوری
پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی تأسیسات مکانیکی
حدود صلاحیت : فقط نظارت  

 

آقای مهندس محسن  قنبری

پایه : 2
رشته موضوع پروانه :تأسیسات مکانیکی
حدود صلاحیت : طراحی و نظارت 
 

آقای مهندس میثم  باقری

پایه : 2
رشته موضوع پروانه : مهندسی تأسیسات مکانیکی
حدود صلاحیت : طراحی و نظارت 

 

آقای مهندس عباس نظری

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی تأسیسات مکانیکی
حدود صلاحیت : فقط نظارت 

 

آقای مهندس سیدعلی جلالی

پایه : 2
رشته موضوع پروانه : مهندسی تاسیسات مکانیکی
حدود صلاحیت : نظارت وطراحی
 

آقای مهندس محمدرضا احمدی

پایه : 3
             رشته موضوع پروانه : مهندسی تأسیسات مکانیکی 
حدود صلاحیت: نظارت و طراحی
              
 

آقای مهندس حمید خراسانی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مهندسی تأسیسات مکانیکی
حدود صلاحیت : نظارت


آقای مهندس سید شهاب حسینی
پایه : 2
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی تأسیسات مکانیکی
حدود صلاحیت : فقط نظارتآقای مهندس هاشم میکائیلی
پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی تأسیسات مکانیکی
حدود صلاحیت : فقط نظارت

آقای مهندس فاتح اکبری
پایه : 3
رشته موضوع پروانه :  مهندسی تأسیسات مکانیکی
حدود صلاحیت : طراحی و نظارت

کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان دلیجان می باشد

طراحی و پیاده سازی: شرکت فناوری اطلاعات فرا داده