مجریان ذیصلاح
 مهندس سعید عبداللهی (پایه 3)                     شماره تماس:09184343046

 مهندس عبدالله محمدی(پایه2)                        شماره تماس:09183694208

 مهندس سید محسن حسینی(پایه3)               شماره تماس:091013920378 

    مهندس سید رضا موسوی(پایه2)                     شماره تماس:0918365932 

مهندس وحید منصوری(پایه2)                          شماره تماس:  09188654120 

مهندس مهدی صفری(پایه3)                            شماره تماس:  09188663229

مهندس فاطمه رضایی(پایه3)                           شماره تماس:  09183690472

مهندس شیما صادقی(پایه3)                           شماره تماس:  09183669357

مهندس حمیدرضا نجفی(پایه3)                        شماره تماس : 09183653717
 
مهندس مسعود محمدعلی(پایه3)                   شماره تماس:    09189657043 

مهندس مرضیه فدایی (پایه 3)                         شماره تماس:  09183690321

  09120941007  :مهندس محسن قاسمی (پایه 3)                     شماره تماس

                                                                      مهندس پژمان ابوالقاسمی (پایه3 )                   شماره تماس: 09183657199
     
09120941007:مهندس محسن قاسمی (پایه 3)              شماره تماسکلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان دلیجان می باشد

طراحی و پیاده سازی: شرکت فناوری اطلاعات فرا داده