مجریان ذیصلاح
 مهندس سعید عبداللهی (پایه 2)                     شماره تماس:09184343046

 مهندس عبدالله محمدی(پایه2)                        شماره تماس:09183694208 

    مهندس سید رضا موسوی(پایه2)                     شماره تماس:0918365932 

مهندس مهدی صفری(پایه3)                            شماره تماس:  09188663229

مهندس فاطمه رضایی(پایه3)                           شماره تماس:  09183690472

مهندس حمیدرضا نجفی(پایه3)                        شماره تماس : 09183653717
 
مهندس مسعود محمدعلی(پایه3)                   شماره تماس:    09189657043 

مهندس مرضیه فدایی (پایه 3)                         شماره تماس:  09183690321

مهندس محسن قاسمی (پایه3 )                   شماره تماس: 09120941007

مهندس علیرضا ابراهیمی (پایه3 )                   شماره تماس: 09181658231

مهندس هاشم صفری(پایه3 )                   شماره تماس: 09183690027

مهندس پژمان ابوالقاسمی (پایه3 )                   شماره تماس: 09183657199

مهندس مرتضی میرکریمی (پایه3 )                   شماره تماس: 09188667460
                                
مهندس علیرضا مطلبی (پایه3 )                   شماره تماس: 09183698848 
09120941007:مهندس محسن قاسمی (پایه 3)              شماره تماس


کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان دلیجان می باشد

طراحی و پیاده سازی: شرکت فناوری اطلاعات فرا داده